Greek Albanian Bulgarian English French German Italian Russian Serbian Spanish
πελλετ επικοινωνία2523 300307 - 801 700 7273
Ξυλεία alfawood group
Ελληνικό πέλλετ ENplus A1 A2

Ανάρτηση Εργοστασίου πέλλετ στο περιδικό FOLLOW

 

 pellet-drama follow

Ευχαριστούμε το περιδικό FOLLOW για την δημοσίευση των άρθρων.!

Πέλλετ
το ανανεώσιμο καύσιμο θέρμανσης
που έθεσε το πετρέλαιο σε δεύτερη μοίρα

Μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα, η βιομάζα ήταν από τις κύριες πηγές θέρμανσης στην Ευρώπη. Η έλευση του πετρελαίου με τις ευκολίες που παρείχε, μοιραία την οδήγησε να έλθει σε δεύτερη μοίρα.
Η αντεπίθεση όμως έγινε με τα πέλλετ ξύλου, που την τελευταία 15ετία γνωρίζουν τεράστια ανάπτυξη.


Τα πέλλετ ξύλου δημιουργήθηκαν για τον αστικό ιστό. Πρόκειται για Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ΑΠΕ), που προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργα-σίας και συμμετέχει σε στόχους (Πρωτόκολλο του Κιότο κλπ.)
Η καύση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ pel¬let, σε ρυθμισμένα πιστοποιημένα μη¬χανήματα καύσης, υψηλής απόδοσης, έχει αποδειχθεί ότι εκπέμπει ελάχι¬στους ρύπους στην ατμόσφαιρα.
Αυτός είναι και ο λόγος που σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες είναι επι-δοτούμενη η αγορά λεβήτων πέλλετ. (Γερμανία, Αυστρία, Μ. Βρετανία, Ιτα-λία, Γαλλία κλπ.).
Στο ερώτημα «γιατί να χρησιμο-ποιήσω πέλλετ και όχι πετρέλαιο», η απάντηση είναι, ότι ως καύσιμο χρη-σιμοποιείται, ως επί τω πλείστον, στη θέρμανση των σπιτιών ή άλλων μεγα-λύτερων μονάδων. Για τη χρήση του υλικού αυτού απαιτείται να υπάρχει καυστήρας πέλλετ ξύλου, ενώ σε κά-ποιες περιπτώσεις μπορεί να μετα-τραπεί η ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση του λέβητά σας, για να είναι έτοιμος να δεχτεί χρήση wood pellet. Η ενεργειακή απόδοση του wood pellet ως καύσιμο, είναι ιδιαί¬τερα ικανοποιητική, αφού εκτός της πολύ καλής καύσης και της ενεργει¬ακής απόδοσης που παρέχει, έχει πολύ χαμηλά επίπεδα υγρασίας στο εσωτερικό του, κάτι που το κάνει ιδι-αίτερα εύφλεκτο και αποτελεσμα¬τικό.
Το πέλλετ ξύλου ως καύσιμο έχει αναλογία απόδοσης σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης 1 προς 2. Δη¬λαδή 1 λίτρο πετρελαίου αποδίδει όσο δύο κιλά καύσης wood pellet. Επομένως, εύκολα κάποιος μπορεί να υπολογίσει την μεγάλη εξοικονό¬μηση, πού μπορεί να επιτύχει.
Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα είναι «τί θα πρέπει να προσέξω όταν αγοράσω πέλλετ - ξύλου;»
Οι σημαντικότεροι ευρωπαϊκοί φορείς που καθορίζουν, ελέγχουν, βάζουν κανόνες στην ευρωπαϊκή αγορά των πελλετ και όχι μόνο, είναι το EN-Plus www.enplus-pellets.eu & Din- Plus.

Τα πέλλετ που παράγονται, χωρίς να συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις, πολλές φορές αποτελούν ρίσκο για την επιλογή που θα κάνει ο καταναλωτής.
Σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του πέλλετ - ξύλου είναι :
-     Θερμική αξία
-     Στάχτη / υπολείμματα
-     Υγρασία
Οι τρεις βασικοί παράγοντες, που καθορίζουν το πέλλετ.
Υπάρχουν φυσικά και άλλα χαρα-κτηριστικά, όπως π.χ. από τι ξύλο είναι φτιαγμένο το πέλλετ, η πυκνό¬τητα, η σκόνη / τρίμμα, η συσκευασία κτλ.


 

Στοιχείαεπικοινωνία pelletsεπικοινωνίας
  • Τοποθεσία

   7ο χλμ Κ. Νευροκοπίου - Εξοχής
   Δράμα
   Τ. 2523 300307 2410 561200
   F. 2410 831590
   E. awnevrokopi [at] alfawood.gr
  • Επικοινωνία

   Email:
   Θέμα:
   Κείμενο:
   Γράψτε το άθροισμα 100 συν 50 =
επενδύσουμε στον παραγωγικό τομέα, και να δημιουργήσουμε το εργοστάσιο παραγωγής pellets μπρικέτας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την ανάκαμψη της χώρας. Η παραγωγή πελλετ στην χώρα μας μόνο θετικά έχει να προσφέρει τόσο στην χώρα μας όσο και στην τσέπη μας. Υψηλή ποιότητα. German Pellets, Barlinek pellets, Golden Nuggets pellet, Ο στόχος μας εξαρχής ήταν να παράγουμε ποιοτικά pellets για τον τελικό καταναλωτή. Τα προϊόντα μας έχουν ελεγχθεί ως προς την ποιότητα τους από κορυφαία εργαστήρια του εσωτερικού και του εξωτερικού. Ο τελικός καταναλωτής μπορεί να είναι 100% σίγουρος για το τι πελλετ καταναλώνει. Η παραγωγή πελλετ , a1 kahgoria pellets, την εμπορία ξυλείας και στερεών καυσίμων. Το έτος 2012 η εταιρία μας κάνοντας ένα βήμα παραπάνω, πέρασε στο στάδιο παραγωγής βιοκαυσίμων. Η έδρα της επιχείρησης Λαρισα Κομοτινή Νευροκόπι, αλλά δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Πελοπόννησο, Λάρισα, Βόλο, Αττική, Θεσσαλονικη, Κοζανη, Πτολεμαιδα, Λαρισα, Αλεξανδρουπολη. Οι πρώτες ύλες προέρχονται από καθαρό ξύλο οξιάς,ελιάς και πεύκου και επεξεργασμένο. Η παράδοση γίνεται πανελλαδικά, πελλετ προσφορές Πιστεύουμε ότι η προσπάθειά μας για την παραγωγή ενός 100% Ελληνικού προϊόντος (pellet) mrpiketa και σε σχεδιασμό με τον απολυτό σεβασμό στον καταναλωτή/